08 januar 2013

Den Syges Ven


I disse influensatider må man ty til alle tilgjengelig gode råd, tro og overtro i håp om å unngå denne styggedommen uten vaksinering. Jeg har stavet meg gjennom noen sider med gotiske bokstaver i Den Syges Ven fra 1892 og blitt klar over at privatimport av medisiner ikke er noe nytt som kom med internett. Den Syges Ven inneholder både bestillingsseddel og ferdigadressert konvolutt til RODA’ske Apotheks Forsendelses-Afdeling, Rudolstadt, Thyringen, Deutschland.


Boken presenterer seg som «En Veiviser for Alle som selv ville forskaffe sig den første Hjelp ved forekommende Sygdomme og i dette Øiemed anskaffe sig gode og prøvede Husmidler». Et hefte på 64 sider utgitt av Richter’s Forlags-Anstalt i Leipzig.


I følge vedlagt reklame har de så stor etterspørsel fra Norge at de har ansatt en norsk medarbeider. Og boken er oversatt til 1892-norsk: «Höistærede! Med Hensyn til at der især henad Vinter-Maanederne mere eller mindre pleier at forekomme Forkølelsessygdomme, Gigt etc. i enhver Familie, tillade vi os hosfølgende at overrække Dem et lille Hæfte med den Bøn, at De vil skjenke samme Deres Opmærksomhed. I denne Bog finder De de mest udmærkede Husmidler sammenstillede og omtalte, og ere vi overbeviste om, at et Forsøg – er det enn nok saa lille – vil falde du til Deres fulde Tilfredshed.»
 
De omtalte husmidler fra Richters fabrikk er Fennikel-Honning, Inga-Pastiller, Kongo-Piller, Lagosa-Salve, Loxa-Piller, Ormepasta, Tandhalsbaand, Pain-Expeller og mange flere. I tillegg til Forkølelsessygdomme skal de kurere Øiensvaghed, Svag Fordøielse, Blærecatarrh, Kolik, Forstoppelse, Lungesyge, Ondartet Svulst, Værk i Lemmerne, Blegsot, Kighoste og, ja! Jippi! Influenza!
 
Du må kanskje være veldig syk for å ha motivasjon til å lese mer av dette snirklete språket. Eller kanskje nettopp fordi du er ganske utslått av symptomer så orker du ikke å lese. Jeg skal spare deg for bokens lange og omstendelige gjennomgang av influensasymptomer. Hvilke tiltak det lønner seg å iverksette er derimot mer interessant. Jeg siterer:
 
«Af de forskjellige Beretninger fremgaaer det, at der hos de, som strax ved de første Tegn paa Upasselighed have indgnedet Læggene og, ved Smerte i Brystet, ogsaa dette med Pain-Expeller, hurtig indstillede sig en velgjørende Sved. Dette er meget vigtigt, da ved stærk Sved ikke blot en Afledning fra de indre Dele (Lungerne ex) opnaaes, men ogsaa Udskillelsen af Giftstoffet sikkrest bliver befordret. Den der er bleven angreben af Influenza og ikke kan forskaffe sig nogen Lægehjelp, han foretager strax Indgnidningen med Pain-Expeller og lægger sig til sengs, for at afvente Indtrædelsen af Sved.»
 
Dette får holde. Beskrivelsen av denne innledende influensabehandlingen etterfølges av fire avsnitt som er minst like lange. Der nevnes Linned, Sukkervand med noen dråper Saltsyre eller Eddike, Klyster, Kongo-Piller, Loxa-Piller, Inga-Pastiller, Fenikkel-Honning, Lora-Pastiller og Blodrenselse.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar