26 mars 2015

Holde fast i naturen


Alba holder ikke bare fast i trær, hun holder fast i hele naturen og alle de vare inntrykkene den gir til ytre og indre sanser. Hun klamrer seg til naturen når mennesker opptrer truende, og når tanker og følelser blir like svarte som det forlokkende dype tjernet i skogen.

I romanen Holde fast i trær av Nina Friis møter vi hovedpersonen Alba som voksen i et vanskelig ekteskap. Hun strever, ofrer og dekker over for å gi de to barna så normale hverdager som mulig. Hun grubler og leter etter årsaker og løsninger. Hun tumler med åndelige spørsmål og erfarer at symboler er sjelens lydløse språk. Vi følger hennes tanker gjennom tunge og lyse stunder i barndom og ungdom mens hun leter etter forklaringer på de valgene hun tok.

Alba er trygg og fri når hun er alene. Fellesskap er for henne anspenthet og utrygghet. Relasjoner er vanskelig. Etter at barna er voksne bor hun alene på en hytte langt til fjells i fire måneder. Naturen er en god terapeut, og smått om senn bringer samværet med naturen henne tilbake til menneskene.

Boken gir håp til dem som kjenner seg igjen og innsikt til alle andre. Mange sliter med noe av det samme som Alba. Andre står ofte undrende og fordømmende på avstand. Boken gir forståelse. Naturelskere kan nyte de mange intense skildringene av naturens rikdom.

Forlaget skriver på omslaget: «En historie om å leve. Om å dø. Om lengsel. Om håp. Om famling. Om å søke etter mening. Om å se det vi overser. Og alltid om naturen, nærende, bærende, kilde til innsikt, kilde til glede.»


Nina Friis debuterte med denne boka i 2014.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar